02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

فولاد 1.2365

hot-work-tool-steel-1_2365_1300729002
نمایش بیشتر
فولاد 1.2365 آلمان
محصول قیمت
فولاد 1.2365 آلمان قطر 60

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 80

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 110

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 115

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 160

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 180

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 200

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 300

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
فولاد 1.2365 آلمان قطر 400

کارخانه

کیلوگرم

85,000 تومان بروزرسانی: 1398/06/02
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه