ورق آتشخوار

فیلترها
ورق آتشخوار
محصول قيمت
ورق کورتن چین Corten ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

12

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

10

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 4 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

4

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 3 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

3

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 40 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

40

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 35 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

35

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

30

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

25

تماس بگیرید
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

15

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

15

33,478 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

12

38,808 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

12

33,487 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

10

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

10

33,487 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

8

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

8

33,808 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

6

33,945 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

15

37,546 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

12

36,404 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

10

37,546 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

8

36,404 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

15

36,404 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

12

37,546 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

10

36,404 تومان -
ورق 17mn4
محصول قيمت
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

15

37,546 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

12

36,404 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

10

37,546 تومان -
ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

8

36,404 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

15

36,404 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

12

37,546 تومان -
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

10

36,404 تومان -
ورق A283
محصول قيمت
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 40 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

40

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 35 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

35

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

30

تماس بگیرید
ورق A283 اکراین شیت ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

25

تماس بگیرید
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

15

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

15

33,478 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

12

38,808 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

12

33,487 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

10

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

10

33,487 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

8

33,945 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

کارخانه

کیلوگرم

A283

8

33,808 تومان -
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 بروزرسانی: 1401/12/27

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

6

33,945 تومان -
ورق کورتن
محصول قيمت
ورق کورتن چین Corten ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

12

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

10

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 4 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

4

تماس بگیرید
ورق کورتن چین Corten ضخامت 3 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

3

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 52 نتیجه
atashkhar

ورق آتشخوار از استحکام کششی بالا و درصد تطویل قابل قبولی برخوردار می باشد. از ورق آتشخوار برای ساخت دیواره مخازن به صورت خم و عدسی استفاده می شود.
ورق آتشخوار جزو گروه ورق های آلیاژی می باشند. ورق آتشخوار توسط کارخانجات داخلی از جمله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تولید و عرضه می گردد. ورق آتشخوار توسط کشورهای خارجی از جمله کره و چین نیز تولید می گردد که توسط شهرآهن در بازار ارائه می گردد.


ورق مخزنی


ورق مخزنی نوعی از ورق های آلیاژی می باشد که بیشترین کاربرد را در صنایع مخزن سازی دارد. ورق مخزنی با دو گرید 60 و 70 تولید و عرضه می گردد. ورق مخزنی یا همان ورق آتشخوار با گریدهای دیگری مثل A516 Gr 55 و A516 Gr 65 (مطابق ASTM امریکا) نیز تولید می گردد که توسط فروشگاه اینترنتی شهرآهن در بازار عرضه می گردد. پرکاربردترین ورق های آتشخوار می توان به ورق A516 اشاره نمود.

مشخصات ورق آتشخوار

مشخصات ورق آتشخوار شامل تولید در گرید های مختلف می باشد. تفاوت گریدهای مختلف ورق آتشخوار در تحمل فضار و دما، قابلیت عدسی شدن، تست کشش و تست ضربه می باشد. با بالارفتن گریدها این قابلیت ها نیز در آن ورق های آتشخوار افزایش می یابد. ترکیب شیمیایی ورق آتشخوار منحصر به فرد می باشد. ورق های آتشخوار دارای تحمل حرارتی تا 585 درجه سانتیگراد و تحمل حرارتی تا 1250 درجه سانتیگراد می باشند.

فولاد آتشخوار چیست

فولاد آتشخوار نوعی فولاد آلیاژی می باشد که به دو صورت شیت و رول ساخته و عرضه می شود. فولاد آتشخوار دارای ترکیب شیمیایی خاص می باشد که سبب استحکام کششی بالای این فولاد می شود. فولاد آتشخوار هم چنین می تواند حرارت را تا 1250 درجه سانتی گراد تحمل کند.این فولاد خاص در گریدهای مختلفی تولید و توزیع میشود که با بالارفتن گریدها قابلیت های آن نیز آفزایش می یابد. فولاد آتشخوار از انواع آلیاژهایی هستند که قابلیت عبور مایعات و گازها را با درجه حرارت خیلی بالا امکان پذیر می کنند.

قیمت ورق آتشخوار

قیمت ورق آتشخوار بسته به ضخامت آن متغیر می باشد.قیمت ورق آتشخوار به همراه کارخانه های تولید کننده آن در فروشگاه اینترنتی شهرآهن موجود می باشد. به علت نوسانات بازار برای اطلاع دقیق تر از قیمت ورق های آتشخوار با کارشناسان شهرآهن تماس بگیرید.

فروش ورق آتشخوار

فروش ورق آتشخوار و انواع ورق های آلیاژی در سراسر ایران از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن امکان پذیر می باشد.

فروش ورق مخزنی

فروش ورق مخزنی از انبارهای مختلف در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.

قیمت ورق مخزنی

قیمت ورق مخزنی به همراه کارخانه های تولید کننده و انبارهای توزیع آن را می توانید در سایت شهرآهن مشاهده کنید. برای اطلاع دقیق تر از قیمت ورق مخزنی با توجه به نوسانات موجود در بازار با کارشناسان ما در شهرآهن تماس بگیرید.

روند خرید ورق آلیاژی از شهر آهن چگونه است؟
شما میتوانید ورق آلیاژی مورد نظر را انتخاب و با کارشنان فروش شهرآهن 02166130150 تماس حاصل فرمایید.
چگونه می توانم کالا را دریافت کنم؟
کالا از کارخانه مستقیم به مقصد شما در هرکجای ایران ارسال می گردد.
انواع ورق آلیاژی موجود در بازار چیست؟
ورق آلیاژی شامل ورق ضدسایش, آتش خوار, مخزنی و ... می باشد.
آیا شهرآهن انواع ورق آلیاژی را موجود دارد؟
بله با مراجعه به این صفحه می توانید انواع ورق آلیاژی را مشاهده و سفارش دهید.