خرپا سقف

roof-truss01

خرپا نوعی سازه فلزی یا چوبی رایج و کارآمد است که از ترکیب اشکال مختلف مثلث تشکیل می شود و برای متصل کردن اجزای ساختمان و اجرای سقف های شیب دار استفاده می شود. خرپا در انواع مختلفی قابل اجراست از قبیل تک شیب مثلثی، دوشیب مثلثی (که در این حالت شبیه مثلث متساوی الاضلاع است) و چهار شیب (به صورت کلبه ای).

خرپا سقف شیروانی

در زمان ساخت سقف های شیب دار یک ساختمان، مرحله آهن کشی سقف شیب دار مهم ترن قسمت اجرا محسوب می شود. در این هنگام ابتدا خرپا سقف شیروانی بر روی ستون های آن ساختمان قرار داده شده و محل گره ها توسط لولا و مفصل بهم متصل می شوند. سپس نوبت به قرار دادن و نصب سقف شیروانی بر روی این خرپای بام می رسد.

خرپای شیروانی

خرپای بام یا خرپای شیروانی از متداول ترن انواع خرپا محسوب می شود و علت استفاده از آن جلوگیری از تجمع برف و باران و امکان تمیزکردن گرد وغبار روی سقف های شیروانی می باشد. علاوه بر این به منظور تحمل و پخش بار خارجی اعمال شده از نیروهای اطراف نیز کاربرد دارد.