ورق دیلیدور

فیلترها
تولید آلمان
محصول قيمت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 30 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

166,581 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 25 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

25

177,581 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 20 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

157,581 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 15 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 5 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

162,614 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 12 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

12

162,614 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق دیلیدور آلمان ضخامت 10 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 5 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

154,781 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

قیمت ورق دیلیدور

ورق ضدسایش دیلیدور

ورق Dillidur

ورق دلیدور