ورق دیلیدور

فیلترها
ورق دیلیدور
محصول قيمت
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

129,581 تومان 12,000
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 25 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

25

129,581 تومان 12,000
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

131,581 تومان 12,000
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

123,581 تومان 4,000
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 12 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

12

123,581 تومان 4,000
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,781 تومان 4,000
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه

قیمت ورق دیلیدور

ورق ضدسایش دیلیدور

ورق Dillidur

ورق دلیدور