ورق دورستات

فیلترها
ورق دورستات تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

4

96,331 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

5

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

6

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1400/10/29

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1400/10/30

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

96,330 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 40 نتیجه

قیمت ورق دورستات

ورق Durostat

ورق ضدسایش دورستات

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل