ساده ترین روش محاسبه وزن میلگرد

محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز یک سازه از مهم ترین مسائلی به حساب می آید که در ابتدای هر برنامه ساخت و ساز باید انجام گیرد. به طور کلی، تعیین دقیق مقدار مصالح و آهن آلات مورد نیاز برای هر سازه عمرانی گام مهمی است که از همان ابتدا باید انجام گیرد. این کار باید طبق استاندارهایی که برای ساختمان سازی مشخص شده است، صورت پذیرد.
از آن جا که میلگرد نقش مهمی در ایجاد استحکام بتن ساختمان دارد، مقدار مورد نیاز آن باید به شکلی دقیق محاسبه شود. محاسبه وزن میلگرد روش های مختلفی دارد که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه محاسبه وزن میلگرد چگونه است

روش های محاسبه وزن دقیق میلگرد متنوع هستند. در هر روش معیارهایی وجود دارد که محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز بر اساس این معیارها و مقادیر انجام می گیرد. در ادامه به روش های اصلی محاسبه وزن دقیق میلگرد اشاره خواهیم کرد.

استفاده از جدول وزنی مربوط به استانداردهای تولید میلگرد:
برخی از مهم ترین استانداردهایی که در محاسبه دقیق وزن میلگرد در ایران به کار می روند، عبارت اند از:

  • استاندارد ISNO 3132 ایران
  • استاندارد GOST 5781 روسیه (قدیمی ترین استاندارد)
  • استاندارد BS 4449 بریتانیا
  • استاندارد DIN 488:86

میلگردهایی که در کارخانه ساخته می شوند بر اساس یکی از این استانداردها خواهند بود. بنابراین، میلگرد تولید شده باید وزنی را داشته باشد که در جدول وزنی آن استاندارد درج گردیده است.
در جدول وزنی میلگرد، وزن یک متر از میلگرد درج گردیده است. حاصل ضرب طول میلگرد در وزن یک متر از آن، وزن دقیق میلگرد را خواهد داد.

نحوه محاسبه وزن میلگرد چگونه است به کار بردن جدول وزنی ارائه شده توسط کارخانه :
هر کارخانه تولید میلگرد یک جدول وزنی مختص به خود را دارد. این جدول در هنگام خرید در اختیار مشتری قرار می گیرد. تعیین وزن هر متر از میلگرد بر اساس استانداردی است که کارخانه از آن استفاده می کند. البته ناگفته نماند مقادیر این جدول تفاوت چندانی با مقادیر استاندارد مورد استفاده کارخانه میلگرد سازی (در قسمت قبل توضیح داده شد) ندارد.

استفاده از جدول اشتال برای محاسبه وزن میلگرد:
چگالی میلگرد مقدار مشخصی دارد. بنابراین، تنها پارامترهای دیگری که در تعیین وزن آن دخیل هستند اندازه سطح مقطع و طول میلگرد است. جدول اشتال وزن هر متر از میلگرد را برای سطح مقطع های مشخص تعیین می کند. این جدول به استاندارد میلگردسازی DIN مرتبط می شود که توسط کشور آلمان ارائه شده است.
برای محاسبه دقیق وزن میلگرد لازم است ابتدا سطح مقطع میلگرد مورد نظر خود را در جدول بیابید. البته ممکن است به طور دقیق همان عدد را پیدا نکنید و کمی اختلاف وجود داشته باشد. شما باید به دنبال کمترین عدد نزدیک باشید و در نهایت وزن آن را به دست آوردید. جدول اشتال ابزار خوبی برای مسلح کردن بتن نیز محسوب می شود.

استفاده از فرمول های محاسباتی:
برای اطمینان از وزن ارائه شده توسط فروشنده یا سازنده می توان از فرمول های محاسبه وزن میلگرد استفاده نمود. البته برای انجام آن لازم است نمونه ای از میلگرد خریداری شده را داشته باشید. سطح مقطع، طول نمونه و وزن آن به شما کمک می کند تا وزن میلگرد را به صورت دقیق به دست آورید.
در این مورد، وزن هر متر از میلگرد برابر است با وزن نمونه تقسیم بر طول نمونه. اگر این وزن بزرگتر یا مساوی وزن درج شده در جدول باشد، میلگرد خریداری شده استاندارد است.
سریع ترین و ساده ترین روش محاسبه وزن میلگرد، استفاده از فرمول کارگاهی است. این فرمول وزن میلگرد به ازای هر متر را در اختیار شما قرار می دهد. فرمول بندی کارگاهی از سوی استاندارد INSO 3132 ارائه گردیده است. طبق این فرمول بندی، وزن یک متر از میلگرد برابر است با نمره میلگرد به توان دو تقسیم بر 162.
اگر قصد دارید وزن میلگرد مورد نیاز خود را به طور کامل محاسبه کنید، می توانید از فرمول بندی استاندارد DIN استفاده کنید. در این روش از وزن مخصوص فولاد برای محاسبه وزن هر متر از میلگرد استفاده می شود. فرمول بندی این روش شامل مساحت و طول میلگرد می شود:
وزن هر متر از میلگرد (کیلوگرم) = قطر میلگرد (میلی متر) به توان 2*طول*3.14*1000 تقسیم بر عدد 7.8

اهمیت محاسبه وزن میلگرد

اهمیت محاسبه وزن میلگرد

یک ساختمان استاندارد و مقاوم ساختمانی است که در ساخت آن کیفیت مصالح، استانداردهای ساختمان سازی و اصول مهندسی رعایت شده باشد. محاسبه وزن میلگرد و مصالح به طور دقیق یکی از همین اصول است که توسط مهندس عمران انجام می گیرد. محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز برای یک سازه، بر اساس استانداردهایی تعیین می شود که از قبل مشخص هستند. در صورتی که مقدار محاسبه شده به هر دلیلی کمتر از حد کافی باشد، ساختمان مقاومی نخواهیم داشت. بنابراین، دلیل اهمیت محاسبه وزن دقیق میلگرد به طور خاص با سلامت ساخت و ساز و جان افراد مرتبط خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت وجود هرگونه ابهام در رابطه با محاسبه وزن میلگرد با مهندسان ما در شهر آهن تماس بگیرید تا وزن میلگرد ورد نیاز را برای شما محاسبه کنند.