الگوریتم مارجین حوزه شمش و میلگرد

الگوریتم مارجین شمش و میلگرد را می توان در بازه های زمانی مختلف به کار برد. با به کارگیری الگوریتم شناسایی مارجین در بازه های زمانی چند روزه تا یک ساله، می توان از نقاط ضعف و قوت در تولیدات کارخانه اطلاع پیدا کرد. نورد کاران میلگرد آجدار و سازندگان شمش های القایی از طریق داده ها و اطلاعات گزارش شده توسط گزارشگر فولاد، به محاسبه شاخص مارجین می پردازند.. این کار از طریق یک الگوریتم مبتنی بر جمع و میانگین صورت می گیرد.

الگوریتم مارجین شمش و میلگرد


محاسبه شاخص مارجین

عملکرد محاسبه شاخص مارجین بدین گونه است که از یک جامعه آماری نمونه و میانگین می گیرد. سپس یک شاخص فرضی خام جهت بررسی و آزمایش نحوه عملکرد تولید میلگرد و جایگاه آن در بازار کشف می شود، اما این شاخص های آماری به صورت تقریبی تخمین زده می شوند، پس نمی توانند بیانگر عملکرد هر کدام از اعضای جامعه آماری باشند. برای تشریح بهتر این موضوع به بررسی یک مثال می پردازیم:
فرض کنید که مبدا تولیدی A و B و C در یک زمان معین t، نرخ تولید مشخصی دارند:

  • A= 2800
  • B= 2900
  • C= 2910

در زمان t به اندازه 2105 واحد پول آهن قراضه به ازای هر کیلو آهن تولید می شود .با میانگین گرفتن از نرخ تولید A و B C رقم 2870 واحد پول به ازای هر کیلو آهن به دست می آید. حال اگر شاخص تقریبی قراضه آهن را از این رقم کم کنیم رقم 765 به دست می‌آید.

این نکته را در نظر داشته باشید که این رقم تنها یک رقم آماری است و به صورت انفرادی پاسخگو نخواهد بود. همچنین، رقم فوق بدون کسر هزینه های جانبی به دست آمده و به همین خاطر این در الگوریتم مارجین، یک مارجین متوسط کاملا خام محسوب می شود. به دست آوردن شاخص دقیق مارجین در کارخانه های تولیدی نیازمند اطلاعات دقیق از واحدهای مختلف آن کارخانه و در نظر گرفتن متغیرها است. در محاسبه شاخص مارجین لازم است متغیرهایی مانند میزان حقوق کارکنان، هزینه مربوط به تعمیر دستگاه ها، هزینه مربوط به مواد از بین رفته و... نیز در نظر گرفته شود.

شاید این مطلب هم برای شما جالب باشد:

مطالب خواندنی دیگر:


دلایل استفاده از الگوریتم مارجین شمش و میلگرد چیست؟

حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که: پس چرا از این الگوریتم استفاده می کنیم؟

ما از مارجین واقعی تولید کنندگان در زمان معین T خبر نداریم، پس لازم است شرایط فعلی را در روز بعد نیز محاسبه کنیم. ممکن است در محاسبات روز بد مارجین خام 65 واحد پول افت کرده باشد. با بررسی این میزان افت پول می توان در هدف گذاری خرید و فروش میلگرد تصمیمات جدیدی را اعمال کرد. با بررسی این مثال متوجه می‌شویم که روند بازار نزولی است. البته این نتیجه تنها طی یک روز به دست آمده است، پس قطعاً با پیاده سازی این الگوریتم و محاسبه شاخص مارجین در روزهای بیشتر می توان به نتایج دقیق تری دست یافت. به عنوان مثال اینکه سه ماه به یک مارجین خام متوسط 600 واحد پول رسیده ‌ایم. در سه ماهه ی دوم این مقدار به 800 واحد پولی افزایش پیدا کرده است. حال با مقایسه این دو رقم متوجه می شویم که شاخص مارجین 200 واحد پولی افزایش داشته است.

برای اطلاع از شرایط صادرات به صفحه ی صادرات میلگرد و برای اطلاع از به روزترین قیمت ها به صفحه ی قیمت میلگرد مراجعه کنید.