حداقل و حداکثر میلگرد ستون

ستون های هر سازه مسئولیت تاب آوری در برابر بارهای تحمیل شده به سازه را دارند. این بارها یا از طریق تیرهای به کار رفته در سازه به ستون منتقل می شوند و یا بدون واسطه و مستقیم ستون را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بارها و فشارهای تحمیل شده بر ستون ها، اصطلاحا نیروی محوری نامیده می شوند و می توان گفت هدف از طراحی و ساخت ستون ها، محافظت از سازه در برابر فشارها و فرو ریختن آن است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره، می توانید این مقاله از مجموعه آهن آلات شهر آهن را تا پایان بخوانید.
علاوه بر فشارها و بارهای فوق الذکر، ستون ها متاثر از نیروهای حاصل از تند باد، رگبار و موارد دیگری از این دست نیز هستند. این فشارها می توانند سبب ایجاد خمش در ستون و سازه گردند. لذا مهندسان با انجام محاسبات دقیق جهت طراحی ستون ها، سعی در پیشگیری از بروز خطرات احتمالی آتی و جلوگیری از خم شدن سازه دارند. یکی از مواردی که در این برهه تعیین و مشخص می گردد، تعداد میلگردهای به کار رفته در هر ستون برای ایجاد سازه ای پایدار است.

حداقل و حداکثر میلگرد ستون

حداقل و حداکثر آرماتور المان های بتنی همراه با ضوابط فاصله

رفتار کلی هر ساختمان و سازه تحت تاثیر ستون های در نظر گرفته شده برای آن است. در ستون ها از میلگردهای طولی جهت تحمل فشارها و کشش احتمالی استفاده می شود و میلگردهای عرضی از محصولات جانبی کار هستند که جهت مهار میلگردهای طولی به کار گرفته می شوند. میلگردهایی که به صورت عرضی در طراحی ستون مورد استفاده قرار می گیرند، از طول آزاد میلگردهای اصلی یا طولی کاسته و مانع از کمانش آن ها در زمان مواجهه با تنش می شوند. به علاوه این میلگردهای عرضی نیروهای برشی را خنثی سازی می کنند و سبب افزایش مقاومت ستون می شوند.
ضوابط مقررات ملی ساختمان، با مشخص نمودن حداقل میزان میلگرد برای طراحی و ساخت ستون با سطوح مقطع متغیر، سعی در استاندارد سازی بناها و کاهش مشکلاتی نظیر تغییر شکل ستون و یا عدم برخورداری از مقاومت کافی در زمان تحمیل فشار بر آن دارد. رعایت حداقل فاصله بین میلگردها، باعث نفوذ راحت و آسان بتن در فضای میانی میلگرد ها و آرماتورهای بافته شده می گردد.

حداقل و حداکثر آرماتور المان های بتنی همراه با ضوابط فاصله

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

یکی از اصلی ترین المان های هر سازه که نقش تاثیر گذاری در انتقال بارهای فشاری به فونداسیون دارد، ستون های بتنی است. آرماتوربندی در ستون ها به دو شکل طولی و عرضی صورت می گیرد که انواع میلگرد عرضی در میان فعالان در این زمینه، با نام خاموت شناخته می شوند.
مقرارت ملی ساختمان بند 9-12-6-2- از مبحث 9، اشاره به شکل ساختاری ستون ها داشته و کمترین تعداد مجاز میلگرد طولی را در طراحی ستون عنوان داشته است. مطابق با مندرجات این آیین نامه، تعداد میلگردهای اصلی یا طولی باید در محدوده بین یک تا هشت درصد سطح مقطع ستون تعیین شود. به علاوه لازم است محدودیت بیشترین تعداد میلگرد در محل وصله نیز مورد نظر قرار داده شود.
در این مبحث از آیین نامه عنوان می گردد که تعداد میلگرد های مورد استفاده در طراحی هر ستون با توجه به شکل سطح مقطع آن معین می شود، چرا که ستون ها در هر سازه با توجه به شرایط موجود، دارای اشکال و اندازه های متفاوتی هستند. چنانچه ستون از سطح مقطع مربع شکل برخوردار باشد، تعداد میلگرد مورد نیاز برای آن 4 عدد خواهد بود. این مقدار برای ستون هایی با سطح مقطع 6 ضلعی و مقاطع مستطیلی متناسب و فراخور نیاز 6 الی 8 عدد است. طراحی ستون های با سطح مقطع دایره با بیشتر از 6 میلگرد صورت می گیرد. در اشکال منتظم دیگر، تعداد میلگرد هر ستون به اندازه تعداد اضلاع آن خواهد بود. قیمت میلگرد های مختلف همچون قیمت میلگرد ساده و قیمت میلگرد آجدار و همینطور محصولات کارخانجات مختلفی مثل قیمت میلگرد ذوب آهن را می توانید در این سایت مشاهده کنید.